Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  BURSZTYNOWEGO WZGÓRZA
 

Szanowni  Goście,

W wyniku obecnej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadziliśmy i wciąż pracujemy nad szeregiem zasad związanych z pobytem w naszym Resorcie. Wprowadzone zasady wynikają z naszej troski o bezpieczeństwo zarówno Państwa, Pracowników oraz Partnerów biznesowych. Jesteśmy otwarci na Wasze uwagi,  które pozwolą nam poprawić jakość naszych usług.


W trosce o bezpieczeństwo Naszych Gości oraz Pracowników wprowadziliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, higieny oraz ograniczenia rozpowszechniania pandemii Covid-19.
Po przyjeździe Gościa przed rozpoczęciem meldunku wprowadziliśmy obowiązek uzupełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.
W przypadku zaznaczenia na oświadczeniu jednej odpowiedzi "TAK" Gość oraz osoby mu towarzyszące nie będą mogły skorzystać z pobytu.
Bursztynowe Wzgórze przyjmuje na pobyt wyłacznie osoby zdrowe.
Przed wejściem na restaurację dziecko/opiekun/rodzic może zostać poddany bezdotykowej kontroli temperatury ciała
W przypadku stwierdzenia temperatury lub wyraźnych oznak choroby Obiekt ma prawo nie przyjąć Gościa i nie wpuścić go na teren obiektu.

 

 

 


ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W RESORCIE:

 

-Goście mają do dyspozycji dużą przestrzeń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, co pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 metrów.
-Duży teren obiektu i róznorodność zakwaterowania tj pokoje w budynkach, apartamenty,domki nie narażają gości  na bezpośredni kontakt z dużą ilością osób.
-Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych.
-Na terenie Obiektu obowiązuje noszenie osłony nosa i ust.
-Na terenie Obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż odległość 2 metrów.
-Przygotowaliśmy wyodrębniony pokój na ewentualną chwilową potrzebę izolacji Gościa.

 

BEZPIECZNA RECEPCJA RESORTU

-Przed wejściem do Recepcji umieściliśmy informację o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
-Przy stanowisku Recepcji znajdują się płyny do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
-Przed rozpoczęciem meldunku możliwość pomiaru temperatury (bezdotykowym termometrem).
-Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość.
-Wszyscy Goście zobowiązani są do noszenia opasek celem identyfikacji Gości zameldowanych.
-Stosowanie przez Pracowników Recepcji maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
-Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Recepcją

CZĘŚCI WSPÓLNE RESORTU:

 

-W miejscach wspólnych budynku głównego oraz toaletach dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz mydła antybakteryjne z pełnymi instrukcjami stosowania.
-Wszystkie powierzchnie wspólne są regularnie dezynfekowane, szczególnie powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze, uchwyty, włączniki świateł, blaty. Kosze na śmieci otwierane są bezdotykowo.
-Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku wyposażone są w jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne.
 

 

BEZPIECZNA RESTAURACJA RESORTU:

- Przed wejściem na Restaurację możliwy pomiar temperatury (bezdotykowym termometrem).

–Prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów, oraz noszenie osłony ust i nosa do czasu zajęcia stolika.

-Obowiązuje dezynfekcja rąk przez Gości przy wejściu na Restaurację.

–Posiłki w formie stołu szwedzkiego - goście nakładają sami z obowiązkową  osłoną ust i nosa oraz w rękawiczkach jednorazowych dostępnych przy stołach szwedzkich .

-Godziny serwowania posiłków będą dostosowane do ilości osób mogących jednocześnie przebywać w Restauracji.

- Zachowujemy bezpieczne odległości między stolikami

-Dezynfekujemy stoły, krzesła i inne elementy dotykowe

- Obsługa  pracuje w maseczkach \przyłbicach oraz rękawiczkach.

-Posiłki przygotowane sa zgodnie z zaleceniami Sanepidu

POKOJE,DOMKI,APARTAMENTY:

-Każdy Pokój  w domku, budynku i apartament jest generalnie sprzątany a wszystkie powierzchnie takie jak blat, kran, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora itp. są   dezynfekowane specjalnymi środkami dezynfekującymi.
-Po każdym pobycie Gości wietrzymy pokoje.
-Wprowadziliśmy zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.
-Sprzątanie pokoi tylko na wyraźne życzenie pod nieobecność Gościa- zgodnie z cennikiem usług dodatkowych
-Pościel oraz ręczniki prane są w wysokiej temperaturze (min. 60oC) z odpowiednimi detergentami.
-Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku wyposażone są w jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, oraz są podzielone na grupy wykonywania prac czystych / brudnych.

 

GABINET ZABIEGOWY:

-Obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Gość przed wejściem do gabinetu musi zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu oraz nałożyć maseczkę ochronną.
-Obowiązkowe maseczeki/przyłbice i  ochronne  rękawiczki dla personelu i gości
-Regularna dezynfekcja wszystkich powierzchni wspólnych i powierzchni dotykowych.
-Pracownik po otrzymaniu zgody Gościa może  zmierzy temperaturę ciała poprzez użycie bezdotykowego termometru.
-Rehabilitant po przeprowadzonym badaniu temperatury ma prawo odmówić wykonywania zabiegu.
-Jeśli objawy wskazują na możliwość wystąpienia u pacjenta/klienta zarażenia koronawirusem pracownik ma obowiązek wszcząć procedurę opisaną w instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 Gościa hotelu, pacjenta lub klienta.
-W gabinecie przebywają tylko osoby umówione na zabieg
-Udział rodzica/ opiekuna podczas zabiegu możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach i możliwy pod warunkiem:
  Rodzic/opiekun zakłada jednorazową maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki.

 

SALA ZABAW DLA DZIECI:

-Przed wejściem na Salę zabaw należy obowiązkowo umyć a następnie zdezynfekować ręce.
-Przed wejściem na salę zabaw Dziecko/opiekun/rodzic może zostać poddany bezdotykowej kontroli temperatury ciała.
-Dziecko nie może  przynosić do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
-Do Sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
-Na Sali zabaw oraz podczas wszystkich prowadzonych animacji na terenie obiektu obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci, a także utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
-Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
-Sala zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) jest regularnie sprzątana i dezynfekowana.
-Na Sali zabaw znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować.
-Wszystkie powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki są regularnie dezynfekowane.

-Podczas uczestniczenia w Animacjach odbywających się na terenie obiektu, na świeżym powietrzu obowiązuje  zasada utrzymania dystansu pomiędzy osobami wynoszącego minimum 2 metry, lub obowiązek zasłaniania nosa i ust.

-Z Animacji może korzystać wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI-PRACOWNIKÓW RESORTU:

-Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad  zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO, oraz procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia.

-Wszyscy nasi pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, jednorazowe rękawiczki.

-Pracownicy przed rozpoczęciem pracy poddawani są bezdotykowemu mierzeniu temperatury. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub innych oznak choroby, pracownik oddelegowany jest do domu.

-Wprowadziliśmy  wprowadziliśmy zasadę bezpiecznej odległości miedzy stanowiskami pracy.

-Wprowadziliśmy procedury minimalizujące kontakt pomiędzy Pracownikami zarówno w szatniach, podczas przerw oraz w trakcie przygotowania się do pracy.

PROCEDURY W PRZYPADKU ZAKAŻENIA GOŚCIA:


-W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u Gościa jak temperatura,uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość zostanie odizolowany do określonego pomieszczenia a pokój w którym przebywał zostanie poddany rutynowemu sprzątaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych. Gość powinienudać się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

-Ustalona zostanie lista listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) z któwrymi mógł przebywać i zastosowane zostaną wytyczne Główego Inspektoratu Sanitarnego.

-Nastąpi stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

PROCEDURY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA:

 -Personel został przeszkolony w zakresie obowiązków i wytycznych związanych z wirusem COVID-19 i ma obowiązek stosowania się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
- W przypadku wystąpienia u pracownika  na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać    
  transportem indywidualnym do domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany rutynowemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowane zostaną wszystkie     powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- Nastąpi stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 
 

Liczymy, że wspólne działania przyczynią się do szybkiego zażegnania zagrożenia i już niedługo spotkamy się ponownie w naszym Resorcie.

Uważajcie na siebie i dużo zdrowia!

 
Zespół Bursztynowego Wzgórza
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij